TERHESSÉG ALATT ÉS UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, JUTTATÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Mivel az első kisbabámat várom, és még nem vagyok a témában túl rutinos, így próbáltam több helyről informálódni, az információkat összegyűjteni, és készítettem egy kisokost, amivel talán a Ti segítségetekre is lehetek.MAGZATI ADÓKEDVEZMÉNY:


magzat 91 napos korától igényelhető. Ez minden hónapban 10.000 Ft. Az igényléshez szükség van az orvos által kiállított igazolásra, hogy valóbban várandós vagy, és betöltötted a terhességed 91 napját, valamint ki kell tölteni erre egy igénylő lapot - magzatra, és a munkahely felé visszaküldeni. FONTOS! A párod/férjed munkáltatójának igazolni kell az igénylő lap alján, ha Te szeretnéd a kedvezményt igénybe venni, és nem ő, valamint a te munkáltatódnak is alá kell írnia a papírt, csak így igényelhető ez a támogatás.

TÁPPÉNZ:


Ezzel kapcsolatban sajnos egyáltalán nincsenek jó tapasztalataim. Mivel elég sok munkáltató nem kifejezetten örül annak, ha a munkavállalója várandós lesz, így az ügyintézést is félvárról veszik. Az én esetemben nem tudom, ez miért történt, de sajnos megtörtént. Terhességem 6,5 - 7 hónapjában jártam már, amikor elmentem táppénzre. Hozzáteszem, eddig sose voltam táppénzen, szóval fogalmam sincs arról, hogy mennek a dolgok ilyenkor. Szépen, mindig időben megkaptam a doktornőtől a táppénzes papírokat (a legelsőt 1 hét múlva, a többit 2 hetente), viszont a munkáltatóm könyvelése ezt egyáltalán nem vette komolyan, hiába vettem fel velük többször is a kapcsolatot, mégis hetekig nem kaptam választ a kérdéseimre, hogy

 • - nálunk a munkáltató a kifizetőhely vagy sem
 • - kinek és meddig kell a táppénzes papírt küldeni
 • - valamint semmi információt nem kaptam arról, hogy várandósként milyen támogatásokat igényelhetek majd a jövőben (pedig mindig ígérték, hogy küldenek róla tájékoztatót)

 • Végül egy erősebb hangvételű email után kiderült, hogy a 
  nem a munkáltatóm a kifizetőhely, és a táppénzt az OEP (Országos-Egészségbiztosítási Pénztár) fogja majd utalni, tehát nincs más teendőm, ahogy megkapom a táppénzes papírt, egyből postázzam a munkáltatómnak, akik majd továbbítják ezt az OEP felé. Utána néztem az OEP oldalán, és a papírok beérkezése után 21 nap az elbírálási idő, és ezalatt kell utalniuk is. Jelen esetben 4 hét múlva szülök, és eddig még egy fillért sem kaptam. Rákérdeztem a könyvelésen, ahol nagy nehezen kiderült, hogy ők adminisztrációs hibákra hivatkozva, 2 hétig ültek a papírjaimon, és nem jutatták azokat tovább az OEP-nek, ezért nem kaptam eddig még semmit. Az OEP-nél meg nincs egy elérhetőség, ahol utána tudna az ember kérdezni, hogy - hogy áll az ügye...
  Szóval mi ebből a tanulság!? Ne hagyjátok magatokat, és igenis ha kell, minden héten zaklassátok a munkáltatót, mert mindenki pénzből él!!! Persze, ha nincs az ember rászorulva, akkor is, mert ami jár az jár, és azt küldjék akkor időben!
 • Könnyebb a helyzet, ha a munkáltató a kifizetőhely, mert ott általában elég minden hónap végén leadni a táppénzes papírokat, és azon a napon, amikor eddig a fizetésed kaptad, most a táppénz összegét utalják majd neked.


  CSED - CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ/SZÜLÉSI SZABADSÁG:

  A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 %-a.
 • Az így megállapított összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, a megjelölt adókedvezmények figyelembe vételével a személyi jövedelemadó-előleget a folyósító szerv levonja.
  A csecsemőgondozási díj után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni.
  Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét (28 nap) a szülés várható időpontja elé essen.
  A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.
  A szülési szabadság tehát legkésőbb a szülés napjával kezdődik, azaz a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét bármelyike lehet, de legkésőbb a szülés napja. 
  Amennyiben a csecsemőgondozási díjat nem a szülő nő kérelmezi, a szülés napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a jogszabályban meghatározott feltételek bármelyike bekövetkezik.
 • csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a koraszülött gyermekek esetében. 
  A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.
  A szülési szabadság kiadására, igénybevételére egyébként a munkáltató és a munkavállaló megállapodása az irányadó.
 • A szülési szabadság megszűnik:
  • - a 168 naptári nap elteltével,
  • - a gyermek halva születése esetén,
  • - ha a gyermek a születését követően hal meg, a halálát követő 15. napon,
  • - ha a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, vagy harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezést követő napon.
 • A szülési szabadság tartama a fentiekben meghatározott utolsó három esetben a szülést követően 6 hétnél rövidebb nem lehet.
  Az egyéb foglalkoztatási jogviszonyokban (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató, megbízási jogviszony stb.) a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezések szerint kell a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartamát megállapítani.
  Folyósítása havonta egyszer történik, a tárgyhónapot követő hónap 10.-ig, de legkésőbb a bérfizetési napon - az igénylő kérelme szerint postai úton vagy bankszámlára utalással.
 • Hogyan kell igényelni a csecsemőgondozási díjat?

 • - Mivel az én fogalkoztatóm nem kifizetőhely, ezért az OEP honlapján ezt az igénylőlapot kell letölteni, majd kitöltve a munkáltatódhoz elküldeni, mert foglakoztatói igazolás is kell hozzá. FONTOS!!! Ha a szülés előtt 28 nappal szeretnéd igénybe venni, akkor a táppénzt le kell záratni, és szükség van a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolásra, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási könyv másolatával kell igazolni a terhességet. Ezek nélkül nem igényelheted ezt a támogatást. Ebben az esetben, a baba születése után pótolni kell a pici hiányzó adatait, és a születési anyakönyvi kivonatának másolatát beküldeni. Erre van 30 napod, ha nem teszed meg, megszűnik a CSED!

  - Ha a munkáltató a kifizetőhely, akkor ő küldi majd ehhez a papírt neked.
  - Lehetőséged van arra is, hogy a CSED és GYED támogatást együtt igényelhesd. Ha nem kifizetőhely a foglakoztatód, akkor ezt az igénylőlapot kell hozzá letölteni, majd kitöltve elküldeni a munkáltatódhoz, mert ehhez is kell foglalkoztatói igazolás.

  Ebben ez esetben is a munkáltatótól kell kérned a papírt, ha ő a kifizetőhely. • GYED - GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ:

  A gyermekgondozási díjra jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylőnek 2 éven belül 365 naptári nap biztosítási idővel kell rendelkeznie. A gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
 • Igényelhető külön, ebben az esetben a kérelmet írásban, két példányban a munkáltatódnak kell beadni, de igényelhető a CSED-el együtt is.
  Kérhetjük a munkáltatótól a fizetés nélküli szabadságot, de mivel én még nem járok itt, így nem sokat tudok erről, hiába olvastam utána, később biztos bővebben tudok erről írni. Valahol még azt is olvastam, hogy ilyenkor kell pótszabadságos papírt is kérni! 1 gyerekre 2 nap, az nem sok, de az is pénz! Ez ráér azután, hogy megszületett a baba, mert kell hozzá, hogy mikor született.

GYES - GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY:

Ha az anyukának nincs meg a szükséges biztosított ideje, akkor a baba születésétől 3 éves koráig csak GYES-re jogosult (iker- és beteg gyermek esetében 3 éves kor után is adható). A GYED lejárta után a gyermek 3 éves koráig GYES igényelhető. Ennek összege ugyanannyi, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, jelenleg 28.500 Ft. A GYES-t a lakhely szerint illetékes kormányablaknál lehet majd igényelni. A gyermekgondozási segély legfeljebb 2 gyermek után jár, az ikergyermekeket egy gyerekként kell ilyenkor figyelembe venni.

Lehet e dolgozni GYES mellett?

A gyermekgondozási segélyben részesülő szülő, gyám a gyermek 6 hónapos kora után korlátozás nélkül dolgozhat, a nagyszülő viszont kereső tevékenységet csak a gyermek hároméves kora után, heti maximum harminc órában folytathat (illetve időkorlátozás nélkül, amennyiben a munka elvégzése otthon történik). A munkavállaló legalább tizenöt nappal korábban, írásban köteles bejelenteni a fizetés nélküli szabadság igénybevételét. 
A gyermekgondozási segély akkor is jár, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, abban az esetben, ha a szülő közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, vagy nappali tagozatos hallgató, illetve ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek elmúlt egy éves (nagyszülő esetén elmúlt három éves). Nem minősül szociális intézményi elhelyezésnek a gyermek habilitációs, rehabilitációs célú foglalkoztatását nyújtó, napközbeni intézményi elhelyezése.


EGYSZERI ANYASÁGI TÁMOGATÁS:


Az anyasági támogatás egy egyszeri juttatás. A terhestanácsadás legvégén a védőnő állít majd ki egy igazolást, hogy rendszeresen részt vettél a tanácsadásokon. Az igényléshez szükség van még a baba születési anyakönyvi kivonatára, és TAJ kártyájára. A hozzád legközelebb eső járási hivatalban tudod ezekkel együtt igényelni, a baba születését követő 6 hónapon belül. Ott kitöltöd az igénylő lapot, és nemsokárra utalják is az összeget, ami jelenleg 60 valamennyi ezer forint.Jogosult rá:

- a szülést követően az a nő, aki a várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - a terhes-gondozáson részt vett.

- a jogosultat akkor is megilleti ha a gyermek halva született.

- az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték


Nem jár az anyasági támogatás, ha a gyermek a szülő háztartásából kikerül!


CSALÁDI PÓTLÉK:

Ha megszületett a baba, az illetékes kormányablaknál tudsz ehhez igénylőlapot kérni, ami akkor is jár, ha a CSED nem. A családi pótlékot az állam alanyi jogon folyósítja a gyermeket nevelő család számára. A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igényelheti, lényeg, hogy mindketten nyilatkozatot tegyenek, és csak egyikük igényelje az ellátást.

Az időközben történt változásokat az OEP oldalán tekinthetitek meg!

Időről időre a blog Instagram és Facebook oldalán is megosztok veletek apróbb részleteket a mindennapjainkról, ha van kedvetek, kövessetek minket ott is!

Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg másokkal is, vagy írd meg kommentbe!

My Instagram

Copyright © LAURAMOMMY | Baba-Mama Blog. Minden jog fenntartva.